Posted inকলা-সংস্কৃতি/মনোৰঞ্জন

দহবছৰত ভৰি থ’লে টেলিভিছনৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘বেহাৰবাৰী আউটপ’ষ্ট’এ

গুৱাহাটীঃ টেলিভিছনত সম্প্ৰচাৰিত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘বেহাৰবাৰী আউটপ’ষ্ট’এ দহ বছৰত ভৰি থ’লে। ২০১৩চনৰ আজিৰ দিনটোতেই দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল সকলোৰে মৰমৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সম্প্ৰচাৰিত ধাৰাবাহিকৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত থকা ধাৰাবাহিক ‘বেহাৰবাৰী আউট পোষ্ট ‘। ২০১৩ চনৰ ১২ ছেপ্তেম্বৰত মা দুৰ্গাৰ আশীষ লৈ বিজয়া দশমীৰ দিনাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল  ‘বেহাৰবাৰী আউট পোষ্ট‘ৰ। এই ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা গোটেই […]