Posted inঅসম

চাহ শ্ৰমিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী

চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিহালীৰ বৰগাঁও চাহ বাগিছাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত কৰ্মশালা