Posted inঅসম

থাওৰা এৰি নিদিয়ে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা অনিশ্চয়তাত

অখিল গগৈয়ে ভবানিপুৰত কংগ্ৰেছ সভাপতি ভুপেন বৰাক নিজেই অবতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে অনুৰোধ প্ৰত্যাখান কংগ্ৰেছৰ ! থাওৰাত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে ।দেওবাৰে উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে নিৰূপণ কৰা সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত থাওৰা সমষ্টিও অন্তৰ্ভূক্ত হোৱাৰ লগে লগে অখিল গগৈৰ এই অনুৰোধ যেন নৰজিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ওচৰত। কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তৰ লগে […]