Posted inমুখ্যপৃষ্ঠা

‘পৰিৱেশ তন্ত্ৰ’ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ জলাশয় সমূহ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাটো কিমান সম্ভৱ

গুৱাহাটী : আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। প্ৰতিবছৰে বিশ্ববাসীয়ে ৫ জুন তাৰিখে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু ৰক্ষাৰ বাবে পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰে। এইবাৰ পৰিৱেশ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘পৰিৱেশ তন্ত্ৰ’ পুনৰুদ্ধাৰ। ‘পৰিৱেশ তন্ত্ৰ’ৰ অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে জলাশয় সমূহ। অসমত হাজাৰ হাজাৰ জলাশয় আছে কিন্তু এই জলাশয় সমূহ কিমান সংৰক্ষিত ? মানৱ জাতিয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি […]