Posted inঅসম

বঙাইগাওঁ জিলাৰ ৩ নং ছালাবিলাত যুৱক নিৰুদ্দেশ

বঙাইগাওঁ ঃ বঙাইগাওঁ জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৩নং ছালাবিলাত যুৱক নিৰুদ্দেশ। যোৱা ২২ জুলাই তাৰিখে মফিদুল হক নামৰ ২৩ বছৰীয়া যুৱক জন ৰাতিপুৱা ৪-৩০ মান বজাত নিজ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয়। যুৱক জনৰ গাৰ বৰণ বগা, পিন্ধনত লংপেন্ট আৰু বগা ৰঙৰ টি-চাৰ্ট। লগতে পঢ়কঃধেমাজিত ড্ৰেইন ৱাল খহি গুৰুত্বভাৱে আহত শ্ৰমিক যুৱকজনৰ উচ্চতা ৫ ফুট […]