Posted inৰাজনীতি

মুখ্য মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভয় দিছপুৰ আৰক্ষীৰ: কংগ্ৰেছ

গুৱাহাটী: উত্তৰাখণ্ডত কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত মুখ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ‘অভব্য’ মন্তব্যৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। মঙলবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা বালিকা পেগু, দলীয় মুখপাত্ৰ তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ, কংগ্ৰেছ আইনী কোষৰ […]