Posted inঅসম

ওদালগুৰিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰ ৩জনৰ মৃত্যু

ওদালগুৰি: মঙলবাৰে নিশা ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, মাজবাট মহকুমাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ নিজৰা অঞ্চলৰ কমলাবাৰী গাঁৱত মঙলবাৰে নিশা এজাক বনৰীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা তহিলং আৰম্ভ কৰে। হাতীৰ আক্ৰমণত নবীন বসুমতাৰী (৫৩), তেওঁৰ পত্নী যামিনী বসুমতাৰী (৩৩) আৰু ১৮ মহীয়া সন্তান নিহত হয়। […]