Posted inঅসম

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত সাংবাদিকক ভেকচিন প্ৰদান

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিকৰ ভেকচিনেশ্বন কেম্প। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ১০০ গৰাকী সাংবাদিকক ভেকচিন প্ৰদান। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ স্মাৰক পত্ৰৰ পিছতেই তৎপৰ চৰকাৰ। ১৮ ৰ পৰা ৪৪ বছৰ বয়সৰ সাংবাদিকক প্ৰদান কৰা হয় কভিডৰ ভেকচিন। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ১৮ ৰ পৰা ৪৪ বছৰ বয়সৰ সাংবাদিক সকলক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰদান কৰা হয় কভিডৰ […]