Posted inNews

ৰাজ্যত পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত নিহত এটি শিশু

হাইলাকন্দি : ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত নিহত হৈছে এটি শিশু। হাইলাকন্দিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। পাহাৰৰ মাটি খহি পৰাত মাটিৰ তলত আৱদ্ধ হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে শিশুটি। প্ৰলয়নকাৰী বানৰ কবলত পৰা বৰাক উপত্যকাত প্ৰকৃতিৰ আন এক তাণ্ডৱ। বৰাক উপত্যকাৰ হাইলাকন্দি জিলাত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ। ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত […]