Posted inঅসম

তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দ্বিতীয়খন আদৰ্শ গাঁৱৰ তোৰণ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই

তেজপুৰঃ অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিতেই কেইবাখনো আদৰ্শ গাওঁ গঢ়ি তোলাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দ্বিতীয়খন আদৰ্শ গাঁৱৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই। তেজপুৰৰ বামপৰ্বতীয়াক প্ৰথমখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে অলপতে শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছত নপাম গাঁৱক আদৰ্শ গাওঁ হিচাপে তোৰণ নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই গাওঁখন আদৰ্শ গাওঁ হ’লেই নহ’ব গাঁৱৰ […]