Posted inঅসম

বিশেষ ভাৱে সক্ষম যুৱতীক বলাৎকাৰ: আটক দুই যুৱক

নাহৰকটীয়াঃ ৰাজ্যত পুনৰ ধৰ্ষণকাণ্ড। এইবাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক বলাৎকাৰ । নাহৰকটীয়াৰ চামুগুৰি গাঁৱৰ ১৯ বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত আটক দুই যুৱক। অভিযুক্ত দুই যুৱকৰ নাম ক্ৰমে শাওন মূড়া আৰু বিৰু কিষান। গাওঁৰক্ষীবাহিনীয়ে আটক কৰি অভিযুক্ত দুই যুৱকক গটাই দিলে আৰক্ষীক। বৰ্তমান আৰক্ষী থানাত যুৱক দুজনক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে।