Posted inঅসম

অসমত কোল ইণ্ডিয়াৰ আৰু ২ টা কয়লা খনি : কেন্দ্ৰৰ অনুমতিৰ অপেক্ষাত

অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ টিকক কলিয়াৰীত কয়লা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে কয়লা খননকাৰ্য উদ্বোধন কৰাৰ পিছত মাৰ্চ মাহত উত্তৰ-পূৱ কয়লাক্ষেত্ৰত কয়লা খনন প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ হয়।