Posted inঅসম

অবৈধ মদৰ ঘাটি তিনিদিনৰ ভিতৰত উৎখাত কৰাৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকাৰ

বিশ্বনাথ : অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ ‘অভিভাৱক মন্ত্ৰী’ পীয়ুষ হাজৰীকাই শুকুৰবাৰে বিশ্বনাথ জিলাত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ জিলাখনতে অবৈধ মদৰ ঘাটিবোৰ অহা তিনি দিনৰ ভিতৰত উৎখাত কৰাৰ বাবে বিশ্বনাথৰ জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ প্ৰতি কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে অবৈধ মদৰ ঘাটি […]