Posted inৰাজনীতি

ছয়গাঁৱত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ হেটট্ৰিক

ছয়গাঁওঃ অসম বিধান সভাৰ ১২৬ টা বিধান সভা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৪৯ নং ছয়গাঁও সমষ্টিত বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ বিজয়ী হৈ হেটট্ৰিক অৰ্জন কৰে ৷ অসম বিধান সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুসৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে অগপ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডাঃ কমলা কলিতাক ২৮৬৭১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত […]