Posted inঅসম

শিৱসাগৰৰ এজন ছাত্ৰই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে সাজি উলিয়ালে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ মেচিন

শিৱসাগৰঃ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কৰোনা মহামাৰী সংক্ৰমণৰ ফলশ্ৰুতিত বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ব্যস্ত হৈ পৰিছে অধ্যয়নত। কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধৰ এই সময়ছোৱাত শিৱসাগৰৰ লংকাক গোহাঁই গাওঁৰ নিবাসী ৰুবুল বুঢ়াগোহাঁ‌ই আৰু আৰতী বুঢ়াগোহাঁ‌ইৰ একমাত্ৰ কণমানি পুত্ৰ সন্তান অলেঞ্চু বুঢ়াগোহাঁ‌ইয়ে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে সাজি উলিয়াইছে সময় উপযোগী এক আহিলা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বৈদ্যুতিক মেছিন। অলেঞ্চু শিমলুগুৰি […]