Posted inNews

বলেশ্বৰৰ শ্লুইছগেট পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ

শিলচৰ : তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰাকত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা। কাছাৰৰ কেইবাস্থানতো বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী গৰাকীৰ। ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বলেশ্বৰৰ শ্লুইছগেট পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই। জলসম্পদ বিভাগক শ্লুইছ গেট কাৰ্যক্ষম কৰাৰ নিৰ্দেশ।শিলচৰক বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰে সকলোখিনি কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী গৰাকীৰ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰাক উপত্যকালৈ অহা অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ […]