Posted inNews

১ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ পৰিবহন বিভাগৰ কঠোৰ অভিযান

নিউজ ডেস্ক: আজি যান-বাহানৰ কৰ আদায় দিয়াৰ অন্তিম দিন । সময়মতে কৰ পৰিশোধ নকৰা যান-বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈ পৰিছে পৰিবহন বিভাগ । পৰিবহণ বিভাগে বান্ধি দিয়া এই সময়সীমাৰ ভিতৰত কৰ পৰিশোধ নকৰা যান-বাহনৰ বিৰুদ্ধে আজিৰে পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিব । জানিব পৰামতে অহা ১ জুলাইৰ পৰা বিভাগে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্রান্তে কৰ আদায় নিদিয়া বাহনসমূহৰ বিৰুদ্ধে […]